Sprawozdanie merytoryczne 2017

Od tego roku Akcja Demokracja składa sprawozdania jako Organizacja Pożytku Publicznego.

sprawozdanie OPP 2017